[Công thức] Cách tính diện tích và chu vi tam giác

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 17:39:30 | 07-02-2016

[Công thức] Cách tính diện tích và chu vi tam giác

Content:

Trang tìm cách làm chia sẽ cho các bạn công thức tính diện tích và chu vi tất cả các trường hợp tam giác thường gặp nhất hiện nay

http://timcachlam.com/wp-content/uploads/2015/10/hinh-tam-giac.png


Công thức tính diện tích tam giác
Tam giác cân

Nếu là gọi tam giác cân mà bạn có là ABC với hai canh bên là AB VÀ AC. AH là đường cao kẻ từ A(H thuộc BC)

Diện tích tam giác cân = 1/2(AH*BC)

Tâm giác vuông

Với bất cứ tam giác nào, diện tích đều bằng một nửa chiều dài đáy nhân với chiều cao tương ứng. Trong một tam giác vuông, nếu một cạnh bên được coi là đáy thì cạnh bên còn lại được xem là chiều cao, diện tích của hình vuông khi đó sẽ bằng một nửa tích giữa hai cạnh bên. Công thức diện tích T là:

https://upload.wikimedia.org/math/2/5/4/25406a5f61f92cc3c76f0714093adb09.png


Trong đó a và b là hai cạnh bên của tam giác

Nếu vòng tròn nội tiếp tiếp tuyến cạnh huyền AB tại điểm P, coi bán chu vi (a + b + c) / 2 là s, chúng ta có PA = s − a và PB = s − b và diện tích sẽ là

http://timcachlam.com/cong-thuc-cach-tinh-dien-tich-va-chu-vi-tam-giac/

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (4 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Cyrtandra dentata
Topic: Thông tin về Myoxanthus montanus
Topic: Thông tin về Brachionidium capillare
Topic: Thông tin về Asplenium calophyllum
Topic: Thông tin về Argyractis benezetalis
Topic: Thông tin về Tân Hợi
Topic: Thông tin về Soudougui
Topic: Thông tin về Apamea effusoides
Topic: Thông tin về Saligney
Topic: Thông tin về Aneflomorpha crinita

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019