Một số tháng trong năm có ngày 31. Vậy, bao nhiêu tháng có ngày 28?

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 19:24:37 | 06-02-2016

Một số tháng trong năm có ngày 31. Vậy, bao nhiêu tháng có ngày 28?

Content:

Một số tháng trong năm có ngày 31. Vậy, bao nhiêu tháng có ngày 28?

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (4 save)

Suggest friends:


Feedback

Feedback by : me09112001 at 19:37:22 | 15-11-2016

Tổng kết
Như vậy có 7 tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12
Có 4 tháng có 30 ngày là: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11
Riêng tháng 2 có thể có 28 hoặc 29 ngày tùy theo năm

Posts same category
Topic: Paraxenoda beeneni
Topic: Thông tin về Anthurium subtriangulare
Topic: Thông tin về Psychotria diguana
Topic: Thông tin về Colpotrochia concinna
Topic: Thông tin về Grammitis debilifolia
Topic: Thông tin về Stelis iwatsukae
Topic: Thông tin về Ngạt khi sinh
Topic: Thông tin về Calyptothecium subacuminatum
Topic: Thông tin về Secernosaurus
Topic: Thông tin về Jenna Presley

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019