[sinh]Vì sao prôtein có tính đa dạng và đặc thù?

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 14:31:38 | 16-12-2015

[sinh]Vì sao prôtein có tính đa dạng và đặc thù?

Content:

Prôtêin có tính đa dạng, đặc thù bởi:

- Thành phần các axitamin: có hơn 20 loại axitamin.

- Trình tự sắp xếp các axitamin trong chuỗi prôtêin.

- Số lượng các axitamin.

- Có 4 cấu trúc không gian: bậc 1,2,3,4.

- Chỉ cần thay đổi 1 trg 4 cái trên thì có thể tạo ra vô số các Prôtêin khác nhau.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (5 save)

Suggest friends:


Feedback

Feedback by : trungnhan at 19:26:52 | 16-12-2015

Cái này có trong câu Đề sinh học 2015 lớp 9 HKI

Posts same category
Topic: Thông tin về Vizianagaram
Topic: Thông tin về Košice Tábor
Topic: Thông tin về Miconia atrofusca
Topic: Ai là người tìm ra Định luật vạn vật hấp dẫn?
Topic: Thông tin về Elousa
Topic: Thông tin về Hát lượn
Topic: Thông tin về Trigonotis mollis
Topic: Thông tin về Phalacrocorax colensoi
Topic: Thông tin về Calliostoma simplex
Topic: Thông tin về Villasbuenas

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019