18 tháng 10 là ngày gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 19:40:50 | 01-12-2016

18 tháng 10 là ngày gì?

Content:

18 tháng 10: Ngày Độc lập tại Azerbaijan (1991).

1081 – Người Norman đánh bại quân Đông La Mã trong trận Dyrrhachium trên lãnh thổ nay thuộc Albania.
1867 – Thương vụ Alaska hoàn tất khi Nga chính thức bàn giao lãnh thổ này cho Hoa Kỳ.
1922 – Công ty Truyền thông Anh Quốc BBC được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ truyền thông quốc gia.
1989– Cách mạng Đông Âu: Erich Honecker (hình) từ chức Tổng bí thư của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (4 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về 249
Topic: Thông tin về Alkanna shattuckia
Topic: Thông tin về Ceropegia porphyrotricha
Topic: Thông tin về Piper rafflesii
Topic: Thông tin về 377 TCN
Topic: Thông tin về Kedrostis hirtella
Topic: Thông tin về Adenostemma harlingii
Topic: Thông tin về Kaoani
Topic: Thông tin về Quận Knox Missouri
Topic: Thông tin về Eulasia bodemeyeri

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019