Ai là hoạ sĩ vẽ tranh "Bác Hồ và ba thiếu nhi Trung Nam Bắc" trên lụa bằng máu của mình?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 19:53:34 | 30-11-2016

Ai là hoạ sĩ vẽ tranh "Bác Hồ và ba thiếu nhi Trung Nam Bắc" trên lụa bằng máu của mình?

Content:

Ai là hoạ sĩ vẽ tranh "Bác Hồ và ba thiếu nhi Trung, Nam, Bắc" trên lụa bằng máu của mình?

Đáp án: Diệp Minh Châu

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Campione dItalia
Topic: Thông tin về Vùng đô thị Đài Bắc
Topic: Thông tin về Wuttichai Tathong
Topic: Thông tin về Carex kumaonensis
Topic: Thông tin về Hexatoma helophila
Topic: Thông tin về Ficus yunnanensis
Topic: Thông tin về Barbus laticeps
Topic: Thông tin về Molophilus warriuka
Topic: Thông tin về Pedostibes hosii
Topic: Thông tin về Orthia delecta

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019