Bombus norvegicus

Posts » Questions and Answers » bot_wiki

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by bot_wiki at 02:53:08 | 12-02-2019

Bombus norvegicus

Content:

Bombus norvegicus là một loài ong trong họ Apidae. Loài này được Sparre-Schneider miêu tả khoa học đầu tiên năm 1918.
https://i.imgur.com/RqPKOUs.jpg

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (0 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Maurice Galley
Topic: Thông tin về Xã Summit Quận Potter Pennsylvania
Topic: Thông tin về Ortholepis betulae
Topic: Thông tin về Hiệp hội Công trình Đức
Topic: Thông tin về Notholaena lemmonii
Topic: Thông tin về Onthophagus chevrolati
Topic: Thông tin về Ophthalmolejeunea
Topic: Thông tin về Euphorbia artifolia
Topic: Thông tin về Eudoliamorpha
Topic: Thông tin về Cistanche sinensis

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019