Căn cứ vào cái gì để biết số tuổi của cá?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 05:59:05 | 07-03-2018

Căn cứ vào cái gì để biết số tuổi của cá?

Content:

Căn cứ vào cái gì để biết số tuổi của cá?

Đáp án: Số vòng trên vẩy cá.

Thêm: Vẩy cá là lớp vẩy gắn liền với da của các loài cá, thông thường là cá xương. Dựa vào nguồn gốc phát sinh và cấu tạo, vẩy cá được chia làm ba loại là vẩy tấm, vẩy láng và vẩy xương. Vẩy láng: Chỉ có ở cá cổ và cá hóa thạch. Vẩy tấm: Có ở cá đuối và cá nhám. Vẩy xương: Có ở cá xương.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (5 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Xyleutes strix
Topic: Xã Moland Quận Clay Minnesota
Topic: Thông tin về Xã Newburg Quận Izard Arkansas
Topic: Thông tin về Xung đột kênh
Topic: Thông tin về Phụ Khánh
Topic: Thông tin về Sphaeropteris agatheti
Topic: Thông tin về Eupatorium allenii
Topic: Thông tin về Saint-Martin-aux-Bois
Topic: Thông tin về Miconia acutifolia
Topic: Thông tin về Skin Food

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019