Cặp từ hô ứng là gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 12:00:47 | 26-11-2016

Cặp từ hô ứng là gì?

Content:

Cặp từ hô ứng là những cặp phó từ, chỉ từ, hay đại từ thường đi đôi với nhau, và hay dùng để nối vế trong các câu ghép.

Ví dụ: vừa...đã...; đâu... đấy...; sao... vậy.

Nối vế trong câu ghép: Trời vừa hửng sáng, Lan đã chuẩn bị đi học.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (8 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Loại tảo nào trong các loại sau không có diệp lục: tảo lục tảo lam tảo đỏ tảo vàng ánh tảo nâu?
Topic: Thông tin về Dysderina abdita
Topic: Thông tin về Ficus cahuitensis
Topic: Thông tin về Bipleura laboissiere
Topic: Thông tin về Cửa khẩu Bờ Y
Topic: Thông tin về Gap-Sud-Est (tổng)
Topic: Thông tin về Taxeotis stereospila
Topic: Thông tin về Nữ Oa
Topic: Thông tin về Polystichum lonifrons
Topic: Thông tin về Perdita nigridia

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019