Chức năng của Danh từ?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 11:48:04 | 26-11-2016

Chức năng của Danh từ?

Content:

Chức năng
Danh từ được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau:

Làm chủ ngữ cho câu
Ví dụ: Hoa hồng rất đẹp. (Trong câu này "hoa hồng" là danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ)

Làm tân ngữ cho ngoại động từ.
Ví dụ: Thằng bé ăn kem.dùng nội động từ không trọn nghĩa (tức là nó đứng một mình không được) Ví dụ: Anh ta là bác sĩ. (Trong câu này "bác sĩ" là một danh từ làm bổ chủ nói rõ thân phận của "anh ta") danh từ chỉ sự vật,

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Tipula abortiva
Topic: Thông tin về Exochus nasuzanus
Topic: Thông tin về Konthanur Sindhnur
Topic: Thông tin về Eulophia kyimbilae
Topic: Thông tin về Công việc khoán gọn
Topic: Thông tin về Euphorbia lecheoides
Topic: Thông tin về Monastero di Vasco
Topic: Thông tin về Clistopyga linearis
Topic: Hexatoma leucotela
Topic: Thông tin về Biedermannsdorf

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019