Có chiều cao lý tưởng

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 20:28:40 | 29-11-2016

Có chiều cao lý tưởng

Content:

Một khảo sát tại Đại học Princeton vào năm 2008 tiến hành trên hàng ngàn người đã cho thấy chiều cao của họ tỷ lệ thuận với điểm số kiểm tra IQ cũng như địa vị kinh tế sau này. "Ngay từ khi 3 tuổi - trước cả khi bước vào khuôn khổ giáo dục trường học - những đứa trẻ cao đã chứng tỏ khả năng nhận thức hơn hẳn so với thông thường," trích dẫn nghiên cứu.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Dapsa inornata
Topic: "Ai tư vãn" là tác phẩm của công chúa Ngọc Hân viết cho ai?
Topic: Thông tin về Peraiyur
Topic: Thông tin về Mông Các La Phượng
Topic: Thông tin về Aeolus inquietus
Topic: Thông tin về Papaver alboroseum
Topic: Thông tin về Eugnamptellus laticeps
Topic: Thông tin về Kunisaki Izumo no Jijō
Topic: Thông tin về Dryopteris tropica
Topic: Thông tin về Brandzeia

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019