Có một cây lê có 2 cành mỗi cành có 2 nhánh lớn mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ mỗi nhánh nhò có hai cái lá cạnh mỗi cá

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 06:17:56 | 07-02-2016

Có một cây lê có 2 cành mỗi cành có 2 nhánh lớn mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ mỗi nhánh nhò có hai cái lá cạnh mỗi cá

Content:

Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cá
Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (13 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Tipula divergens
Topic: Spartak Elmazi
Topic: Thông tin về Cymodopsis torminosa
Topic: Thông tin về İncemağara Sarız
Topic: Thông tin về Lethrus nikolajevi
Topic: Thông tin về Comparettia frymirei
Topic: Thông tin về Destutia simpliciaria
Topic: Thông tin về Genkaimurex monopterus
Topic: Thông tin về Dusona quadrata
Topic: Thông tin về Hieracium hirtulum

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019