Có một con trâu…..đầu quay hướng bắc…đuôi thì hướng Nam….Sau đó nó quay hai vòng…lộn ngược một vòng….rồi…lại quay 5 vòng

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 18:17:00 | 05-02-2016

Có một con trâu…..đầu quay hướng bắc…đuôi thì hướng Nam….Sau đó nó quay hai vòng…lộn ngược một vòng….rồi…lại quay 5 vòng

Content:

Có một con trâu…..đầu quay hướng bắc…đuôi thì hướng Nam….Sau đó nó quay hai vòng…lộn ngược một vòng….rồi…lại quay 5 vòng nữa…lộn thêm 3 vòng nữa…hỏi đuôi nó chỉ hướng nào- =^.^=
ĐÁP ÁN: Quay xuống đất

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (5 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Draba platycarpa
Topic: Thông tin về Gnathodicrus francki
Topic: Thông tin về Morula mutica
Topic: Thông tin về Saint-Nizier-sous-Charlieu
Topic: Thông tin về Rio da Conceição
Topic: Thông tin về Hydrocotyle alchemilloides
Topic: Thông tin về Nephrotoma daisensis
Topic: Andrei Girotto
Topic: Thông tin về Amata olinda
Topic: Thông tin về AH Scorpii

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019