Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài trong bao nhiêu năm?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 16:09:16 | 25-06-2017

Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài trong bao nhiêu năm?

Content:

Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi kéo dài trong bao nhiêu năm?

Đáp án: 10 năm.

Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) (chữ Nôm: 起義藍山) là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc giành lại độc lập cho nước Đại Việt và sự thành lập nhà Hậu Lê.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (9 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Tillandsia zaragozaensis
Topic: Carex prairea
Topic: Thông tin về Trichosteleum papillatum
Topic: Umbilicus
Topic: Thông tin về Seesen
Topic: Thông tin về (9311) 1987 UV1
Topic: Thông tin về Megapenthes angustus
Topic: Thông tin về Mesosa bimaculata
Topic: Thông tin về Leskeodon acuminatus
Topic: Thông tin về Helictopleurus praerugosus

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019