Dàn ông Sống Co Thọ Bằng Fụ Nữ. Tại Sao?

Posts » Questions and Answers » chat_teen

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by chat_teen at 17:48:05 | 11-01-2017

Dàn ông Sống Co Thọ Bằng Fụ Nữ. Tại Sao?

Content:

1 ngin cứu ở mỹ cho bít dàn ông có nguy cơ chết sớm hơn fụ nữ gấp 3 lần! còn theo các tổ chức of lin hợp wốc, tuổi thọ trung bình of nam jới ngắn hơn fụ nữ từ 5 dến 10 tuổi. ngoài ra, sự chênh lệch này còn cao hơn ở 1 số nc và tuỳ vào từng thời zjểm.

chẳng hạn, tuổi thọ of nam jới so với fụ nữ vào những năm 70 ngắn hơn 1 tuổi, vào những năm 80 là 2 tuổi, vào những năm 90 là 4 tuổi và trong thế cỷ 21 là 5 tuổi. ở mỹ, tuổi thọ of nam jới ngắn hơn nữ jới là 7 tuổi và ở nga là 10 tuổi.

tổn thọ zo những hành vi jới tính bắt nguồn từ lịch sử tiến hoá dàn ông co sống lâu bằng fụ nữ. dây là 1 thực tế dc công nhận trên chắp toàn cầu từ xa xưa, ít nhất là từ thế cỷ 18.

có ý ciến cho rag dó là vì dàn ông co chóc zễ zàng như fụ nữ và ít chi zj thăm chám bác sỹ hơn. tuy nhin còn có những nguin nhân chác nữa, chẳng hạn như zo dặc zjểm, tính cách of họ và zo các áp lực xã hội.

theo zaniel j. cruger, 1 nhà cho học of viện ngin cứu xã hội và trường dại học y tế cộng dồng michigan, sự chênh lệch về tuổi thọ này co chỉ dúng dối với loài người chúng ta mà còn dúng với loài tinh tinh và nhiều loài chác. những nhà ngin cứu này cho rag, hành vi jới tính là nguin nhân làm tổn thọ nam jới.

http://i.imgur.com/0NASJv3.jpg

Thái dộ of dàn ông có thể wyết dịnh tuổi thọ of họ (ảnh: women of china)
Dó là cết wả of wá trình chọn lọc jới tính và các vai trò of nam jới và fụ nữ trong wá trình sinh sản. fụ nữ có sự dầu tư cho thế hệ con cái nhiều hơn nam jới và jới nữ ở thế hệ sau thường có số lượng ít hơn. vì vậy nam jới fải cạnh tranh với nhau dể hấp zẫn và jữ chặt người fụ nữ of họ.
họ dã chỉ ra rag loài tinh tinh- 1 loài họ hàng gần gũi nhất với con người- có dộ chênh lệch về tỷ lệ tử xảy ra vào choảng13 tuổi, chi con dực dã trưởng thành về jới tính, bắt dầu cuộc chiến gay gắt dể zành jật con cái và vị trí xã hội. từ cái dôi công cho dến những bộ trang fục hấp zẫn, jới dực hay nam jới lun fải cạnh tranh gay gắt dể hấp zẫn jới cái hay nữ jới và zjều này fải trả 1 cái já cao.

sự bất ổn về hành vi chiến cho dàn ông zễ sa vào tình trạng uog rượu, hút thuốc, ngiện ma tuý, lái xe ẩu, bạo hành. dây là những hành vi chiến cho tuổi thọ of họ bị rút ngắn zj. nhìn chung, nguin nhân về hành vi zẫn tới cái chết ngày càng trở nên fổ biến hơn. những người dàn ông có vị trí tưng dối thấp hoặc thiếu bạn tình thì có nhiều hành vi nguy hiểm trong nỗ lực tiến thân và chẳng dịnh min với nữ jới.

ăn wá nhiều: ảnh hưởng tuổi thọ!

hai jới chi sinh ra dã là chác nhau. tỷ lệ tiu hoá of nam jới cao hơn nữ jới là 5 dến 7%. zjều dó có ngĩa là dàn ông tiu thụ năng lượng nhiều hơn fụ nữ.

vào những năm 30, 1 chuin ja zinh zưỡng trường dại học connell, ho cỳ dã làm 1 thử ngiệm trên chuột, trong dó 1 nhóm chuột dc cho ăn 1 lượng thức ăn co dủ theo nhu cầu of chúng và nhóm thứ hai dc cho ăn no dủ. những con chuột ở nhóm thứ hai dã ăn theo số lượng chúng muốn. cết wả cho thấy xưng of những con chuột ở nhóm thứ hai ngừng fát triển vào ngày thứ 175, trong chi dó xưng of nhóm chuột thứ nhất vẫn tiếp tục fát triển sau 500 ngày. tuổi thọ trung bình of nhóm thứ hai chỉ có 2 tuổi rưỡi trong chi tuổi of nhóm thứ nhất là 3 dến 4 tuổi.

các nhà ngin cứu jải thích rag ăn ít thì có thể làm jảm sự fá huỷ zna và các tế bào. bởi vậy, có thể zo dàn ông ăn nhiều hơn nên co sống lâu bằng fụ nữ.

co tránh nắng: tổn thọ!

so với fụ nữ, lối sống of nam jới thiếu lành mạnh hơn nữ jới. chẳng hạn, dàn ông uog rượu, hút thuốc nhiều hơn cho nên họ có nhiều nguy cơ chết người hơn.

co chỉ thế, chá nhiều dàn ông co bảo vệ min trước ánh nắng mặt trui cho nên họ có nguy cơ chết vì ung thư za cao gấp dôi so với fụ nữ.

tính hiếu chiến: nguin nhân zẫn tới cái chết

hormone nam jới là 1 trong những nhân tố chính tạo nên tính cách hiếu chiến of họ. trong các cuộc chiến tranh, trên chiến trường có nhiều lính là nam jới hơn. bởi vậy chiến tranh dã làm jảm tuổi thọ of họ. tuy nhin trong thời chiến, tính hiếu chiến cũng là nguin nhân zẫn dến cái chết.

chẳng hạn, số dàn ông chết vì tai nạn jao thông cao hơn fụ nữ. lý zo là hormone nam jới dã thúc dẩy dàn ông lun thể hiện min. họ thích vượt wa người chác chi lái xe và chính lúc này là lúc da số tai nạn xảy ra.

ngại chóc: co tốt cho sức choẻ!

so với dàn ông, fụ nữ thích chóc hơn nhiều. dàn ông hiếm chi chóc bởi vì họ cho rag dó là zấu hiệu of sự yếu duối. nhưng chính zjều này lại ảnh hưởng sức choẻ of họ. chóc co chỉ làm jảm căng thẳng và júp con người jải chây mà còn thải các chất dộc ra theo nc mắt. thêm vào dó, cinh nguyệt of fụ nữ júp họ cin nhẫn hơn và có chả năng chịu dựng lớn hơn.

dàn ông zễ mắc bệnh tim mạch hơn

nhìn chung dàn ông fải làm việc nặng nhọc hơn dể làm trọn trách nhiệm of họ dối với ja dình và xã hội cho nên dàn ông có nhiều áp lực hơn fụ nữ. dàn ông bị bệnh tim nhiều hơn 7 dến 10 lần so với fụ nữ.

thái dộ có thể wyết dịnh tuổi thọ

cuối cùng, thái dộ of dàn ông về sức choẻ và cuộc sống có thể ảnh hưởng nặng nề dến tuổi thọ of họ. 1 ngin cứu ở mỹ dã chỉ ra rag 82% dàn ông thường xuin dưa xe hui of min zj bảo trì nhưng chỉ có 50% trong số họ zj ciểm tra sức choẻ dịnh cỳ.

mặc zầu thực tế là dàn ông sống co thọ bằng fụ nữ nhưng họ vẫn có thể céo zài tuổi thọ of min if họ bít zjều chỉnh hành vi of min dể ăn uog hợp lý, tập thể zục dều dặn, từ bỏ rượu, thuốc và jữ cho tâm hồn thanh thản, zui vẻ.

hằng minh

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (2 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Hamamatsu
Topic: Thông tin về Boophis doulioti
Topic: Thông tin về Leucogonia
Topic: Thông tin về Drasterius cambodiensis
Topic: Thông tin về Grewia kothayarensis
Topic: Thông tin về Hyophila cataractae
Topic: Thông tin về Adiantum globatum
Topic: Thông tin về Taira no Tadamori
Topic: Thông tin về Xã Lynd Quận Lyon Minnesota
Topic: Thông tin về Pseudocoremia scariphota

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019