Danh từ riêng là gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 11:48:52 | 26-11-2016

Danh từ riêng là gì?

Content:

Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương,...

Ví dụ: Hà Nội, Phong, Lan,Đà Nẵng,...

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Lasiococca brevipes
Topic: Thông tin về Liên lớp Cá xương
Topic: Thông tin về Amblycerus hoffmanseggi
Topic: Thông tin về Brignoliella trifida
Topic: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?
Topic: Thông tin về Loculla austrocaspia
Topic: Megachile saba
Topic: Thông tin về Eberti Marques de Toledo
Topic: Conospermum scaposum
Topic: Thông tin về Lyctoderma africana

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019