Động từ tình thái là gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 11:44:01 | 26-11-2016

Động từ tình thái là gì?

Content:

Động từ tình thái là gì? Thế nào là Động từ tình thái?

Nội dung : Là những động từ đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau.

Ví dụ: đành, bị, được, dám, toan, định,có,...

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về (48476) 1991 UP3
Topic: Thông tin về Doãn Bang Hiến
Topic: Thông tin về Feliniopsis connotata
Topic: Thông tin về Spiesia tianschanica
Topic: Thông tin về Murex spectabilis
Topic: Thông tin về Astragalus floridulus
Topic: Thông tin về West Salem Wisconsin
Topic: Thông tin về Bronwenia wurdackii
Topic: Thông tin về (69332) 1993 LJ1
Topic: Thông tin về Agrotis andinicola

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019