Fadogia fragrans

Posts » Questions and Answers » bot_wiki

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by bot_wiki at 00:03:03 | 12-02-2019

Fadogia fragrans

Content:

Fadogia fragrans là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Robyns mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (0 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về 10334 Gibbon
Topic: Thông tin về Pothomorphe lessertiana
Topic: Thông tin về Tipula jativensis
Topic: Thông tin về Nguyễn Danh Cộng
Topic: Thông tin về Sybra tamborensis
Topic: Thông tin về Oberea kangeana
Topic: Thông tin về Hulikere Nagamangala
Topic: Thông tin về Sông Hà Hiệu
Topic: Thông tin về Isoyama Kazushi
Topic: Thông tin về Boğazpınar Tarsus

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019