Gen người và gen tinh tinh khác nhau bao nhiêu phần trăm?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 20:31:00 | 08-06-2018

Gen người và gen tinh tinh khác nhau bao nhiêu phần trăm?

Content:

Gen người và gen tinh tinh khác nhau bao nhiêu phần trăm?

Đáp án: 1.3%.

Gene là một trình tự DNA hoặc RNA mã hóa cho một phân tử có chức năng chuyên biệt. Trong quá trình biểu hiện gene, trước tiên DNA được sao chép sang RNA.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (1 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Panamomops affinis
Topic: Thông tin về Pányok
Topic: Thông tin về Kolinec
Topic: Thông tin về Septimius Severus
Topic: Thông tin về Épieds Eure
Topic: Thông tin về Hystrichodexia echinata
Topic: Thông tin về Olenecamptus signaticollis
Topic: Thông tin về Nephrodium currorii
Topic: Thông tin về Horama punctata
Topic: Thông tin về Yumaklı Ladik

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019