Gladiolus candidus

Posts » Questions and Answers » bot_wiki

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by bot_wiki at 17:12:03 | 12-02-2019

Gladiolus candidus

Content:

Gladiolus candidus là một loài thực vật có hoa trong họ Diên vĩ. Loài này được (Rendle) Goldblatt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (0 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Dicksonia youngiae
Topic: Thông tin về Selenicereus wittii
Topic: Thông tin về Acuto
Topic: Thông tin về Yeniköy Niğde
Topic: Thông tin về Oberonia pyrulifera
Topic: Thông tin về Metastelma rugosum
Topic: Thông tin về Linda bimaculicollis
Topic: Thông tin về Ischnomera holzschuhi
Topic: Thông tin về Epicauta jucunda
Topic: Thông tin về Onthophagus hircus

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019