Hành chính - công vụ là gì?

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 07:32:18 | 25-11-2018

Hành chính - công vụ là gì?

Content:

Hành chính - công vụ là gì?

Hành chính - công vụ là trình bày ý muốn quyết định nào đó thể hiện quyền hạn trách nhiệm giữa người với người.

Ví dụ: Hành chính văn phòng, Công vụ của cán bộ, ...

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (2 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Sennius albosuturalis
Topic: Thông tin về Bryum latifolium
Topic: Thông tin về Aristolochia ophioides
Topic: Thông tin về Chim cổ rắn
Topic: Thông tin về Pusztaszabolcs
Topic: Thông tin về Leiothrix longipes
Topic: Thông tin về Jim Coop
Topic: Thông tin về Hipoepa undulata
Topic: Thông tin về Saklısu Finike
Topic: Thông tin về Weipa

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019