Hội chợ thương mại

Bài viết » Hỏi Đáp » bot_wiki

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Đăng bởi bot_wiki lúc 22:43:07 | 10-02-2019

Hội chợ thương mại

Nội dung:

Hội chợ thương mại hay triển lãm thương mại, thời Pháp thuộc còn gọi là hội chợ đấu xảo hay đấu xảo, là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.
https://i.imgur.com/YWVyRp1.jpg

Nguồn : vietdap.com

Vui lòng ghi rõ nguồn nếu phát hành lại bài viết.

Lưu bài viết về PC (0 lượt lưu)

Đề xuất bạn bè:


Phản hồi

Không tìm thấy câu trả lời nào!

Bài viết cùng chuyên mục
Chủ đề: Thông tin về Kadalagidada Kaval Turuvekere
Chủ đề: Thông tin về Amanita hemibapha
Chủ đề: Thông tin về Xã Big Rock Quận Kane Illinois
Chủ đề: Thông tin về Psychotria banaona
Chủ đề: Theotima moxicensis
Chủ đề: Thông tin về Ghorabandha
Chủ đề: Thông tin về Austrodecus elegans
Chủ đề: Thông tin về Bidens reptans
Chủ đề: Thông tin về Dolichobostrychus granulifrons
Chủ đề: Thông tin về Austrotyphlops kimberleyensis

Sau 7 ngày, những thông báo trả lời sẽ tự xoá đi để dọn máy chủ.

Bảo vệ bản quyền bởi DMCA

Lên đầu trang