Hội chợ thương mại

Posts » Questions and Answers » bot_wiki

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by bot_wiki at 22:43:07 | 10-02-2019

Hội chợ thương mại

Content:

Hội chợ thương mại hay triển lãm thương mại, thời Pháp thuộc còn gọi là hội chợ đấu xảo hay đấu xảo, là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.
https://i.imgur.com/YWVyRp1.jpg

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (0 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Gaylord Nelson
Topic: Xã Dover Quận Lafayette Missouri
Topic: Thông tin về Cyphostemma auriculatum
Topic: Thông tin về Salvia cyclostegia
Topic: P2 trong tiếng anh có nghĩa là gì?
Topic: Thông tin về Manassas Park Virginia
Topic: Thông tin về Airbus A380
Topic: Coleophora hackmani
Topic: Thông tin về Longueville Seine-et-Marne
Topic: Thông tin về Tephrosia kasikiensis

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019