Huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên của tuyển bóng đá Việt Nam?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 16:09:11 | 02-03-2017

Huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên của tuyển bóng đá Việt Nam?

Content:

Huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên của tuyển bóng đá Việt Nam?

Đáp án: Tavares.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Scytodes alayoi
Topic: Thông tin về Anthophora atrata
Topic: Thông tin về Androzeugma mollior
Topic: Thông tin về Dendrophthora davidsei
Topic: Thông tin về Scopula cacuminata
Topic: Thông tin về Sanicula oviformis
Topic: Số người tham dự mít tinh độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là bao nhiêu?
Topic: Thông tin về Helioctamenus aestivus
Topic: Thông tin về Miantonota
Topic: Dipriodonta

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019