Loài hoa đặc trưng của Hà Nội là hoa gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 14:34:47 | 19-04-2018

Loài hoa đặc trưng của Hà Nội là hoa gì?

Content:

Loài hoa đặc trưng của Hà Nội là hoa gì?

Đáp án: Hoa sữa.

Thêm: Hoa sữa hay còn gọi là mò cua, mò cua là một loài thực vật nhiệt đới thường xanh thuộc chi Hoa sữa, họ La bố ma.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (1 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Tipula alexanderi
Topic: Thông tin về Meloe laevipennis
Topic: Thông tin về Viola Davis
Topic: Thông tin về Polycentropus eviratus
Topic: Thông tin về Notothamia
Topic: Thông tin về Leiden
Topic: Thông tin về Bia ở Bắc Triều Tiên
Topic: Thông tin về Benchigaddi Shorapur
Topic: Thông tin về Paculla
Topic: Thông tin về Androcymbium kunkelianum

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019