Loài hoẵng thường rụng sừng vào mùa nào?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 06:40:12 | 17-03-2018

Loài hoẵng thường rụng sừng vào mùa nào?

Content:

Loài hoẵng thường rụng sừng vào mùa nào?

Thêm: Hoẳng Nam Bộ (Danh pháp khoa học: Muntiacus muntjak annamensis) là một phân loài của loài Mang đỏ (Muntiacus muntjak) phân bố tại Việt Nam ở các khu vực miền Đông Nam Bộ và một số khu vực ở Lâm Đồng. Trong tiếng Việt, chúng còn được gọi với những cái tên địa phương như mang, hoẵng, kỉ (ở miền Bắc), ...

Đáp án: mùa Đông.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (6 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Couranga
Topic: Thông tin về Riccia symoensii
Topic: Thông tin về Xã Crook Quận Drew Arkansas
Topic: Thông tin về Champrond
Topic: Thông tin về Lythria gawerdowskaja
Topic: Thông tin về Santa Rita do Passa Quatro
Topic: Thông tin về Dictyna innocens
Topic: Thông tin về Y Phụng
Topic: Thông tin về Martin X-23 PRIME
Topic: Thông tin về Saperda obliqua

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019