Ngày này năm xưa 18/2 ? 18 tháng 2 là ngày gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 05:40:20 | 01-12-2016

Ngày này năm xưa 18/2 ? 18 tháng 2 là ngày gì?

Content:

18 tháng 2: Ngày Độc lập tại Gambia (1965)

1930 – Trong khi nghiên cứu các bức ảnh chụp từ tháng một, nhà thiên văn học Clyde Tombaugh khám phá sao Diêm Vương (hình)
1932 – Hội nghị kiến quốc Mãn Châu Quốc do Nhật Bản triệu tập tại Thẩm Dương ra tuyên bố khu vực Đông Bắc độc lập, thoát ly chính phủ Trung Quốc.
1942 – Chiến tranh thế giới thứ hai: Quân đội Nhật Bản bắt đầu tiến hành tiêu diệt có hệ thống các đối tượng được cho là thù địch trong cộng đồng người Hoa tại Singapore.
1947 – Chiến tranh Đông Dương: Quân Pháp chiếm được Hà Nội sau khi Trung đoàn Thủ Đô rút lên chiến khu.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (4 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Land Rover
Topic: Methin
Topic: Thông tin về Tachina latifrons
Topic: Thông tin về Sağır Yalvaç
Topic: Eois plumbacea
Topic: Thông tin về Anita Among
Topic: Thông tin về Carex tahitensis
Topic: Thông tin về Cerylon angoramus
Topic: Thông tin về Centaurea guarensis
Topic: Thông tin về Singidava

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019