Ngôi sao Diêm Vương đã bị loại ra khỏi hệ Mặt trời nên hành tinh nào trong Thái Dương hệ xa Mặt trời nhất?

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 11:08:09 | 05-02-2016

Ngôi sao Diêm Vương đã bị loại ra khỏi hệ Mặt trời nên hành tinh nào trong Thái Dương hệ xa Mặt trời nhất?

Content:

Ngôi sao Diêm Vương đã bị loại ra khỏi hệ Mặt trời, nên hành tinh nào trong Thái Dương hệ xa Mặt trời nhất?

Đáp án : Hải vương tinh

Sao Hải Vương là hành tinh thứ tám và xa nhất tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Nó là hành tinh lớn thứ tư về đường kính và lớn thứ ba về khối lượng. Sao Hải Vương có khối lượng riêng lớn nhất trong số các hành tinh khí trong hệ Mặt trời.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Auletobius hanashanensis
Topic: Thông tin về Lithacodia larentioides
Topic: Thông tin về Adelobotrys rotundifolia
Topic: Thông tin về Nassella asplundii
Topic: Thông tin về Hütten Bitburg-Prüm
Topic: Thông tin về Laurent Monsengwo Pasinya
Topic: Người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest?
Topic: Thông tin về Micrathena quadriserrata
Topic: Vì sao một số thực vật rỗng thân?
Topic: Thông tin về Paraclytus sexguttatus

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019