Nhà văn đầu tiên đã nghiên cứu và dịch tác phẩm của Lỗ Tấn sang Tiếng Việt là ai?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 05:49:09 | 13-04-2017

Nhà văn đầu tiên đã nghiên cứu và dịch tác phẩm của Lỗ Tấn sang Tiếng Việt là ai?

Content:

Nhà văn đầu tiên đã nghiên cứu và dịch tác phẩm của Lỗ Tấn sang Tiếng Việt là ai?

Đáp án: Đặng Thai Mai.

Đặng Thai Mai, còn được biết đến dưới tên gọi Đặng Thái Mai và những bút danh Thanh Tuyền, Thanh Bình.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (14 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Bathyfautor rapuhia
Topic: Thông tin về Plecoptera chrysocephala
Topic: Thông tin về Bokermannia
Topic: Thông tin về Padilla de Abajo
Topic: Thông tin về Ternstroemia glomerata
Topic: Thông tin về Erythrina horrida
Topic: Thông tin về Maxillaria saxicola
Topic: Thông tin về Voi đồng cỏ châu Phi
Topic: Thông tin về Pristimantis cajamarcensis
Topic: Benešov nad Ploučnicí

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019