Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó...

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 19:54:05 | 08-03-2017

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó...

Content:

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:
A. Nước đông đặc thành đá
B. tất cả các chất khí hóa lỏng
C. tất cả các chất khí hóa rắn
D. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại

Đáp án: D

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Gülveren Asarcık
Topic: Thông tin về Leptanthicus staphyliniformis
Topic: Thông tin về Sarbanissa melanura
Topic: Thông tin về Mark Randall (cầu thủ bóng đá)
Topic: Thông tin về Euplexidia violascens
Topic: Thông tin về Magnolia pleiocarpa
Topic: Thông tin về Antimima biformis
Topic: Thông tin về Gạch nung
Topic: Thông tin về Apamea schildei
Topic: Thông tin về Rừng Đại Tây Dương

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019