Oligocladus patagonicus

Posts » Questions and Answers » bot_wiki

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by bot_wiki at 12:01:02 | 10-02-2019

Oligocladus patagonicus

Content:

Oligocladus patagonicus là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được Pérez-Mor. mô tả khoa học đầu tiên.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (1 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Thelymitra nervosa
Topic: Thông tin về Galium pyrenaicum
Topic: Thông tin về Luperocella albopilosa
Topic: Thông tin về Nephrotoma biarmigera
Topic: Thông tin về Festuca dentiflora
Topic: Thông tin về Cyathea jivariensis
Topic: Thông tin về Agrypnus septentrionalis
Topic: Thông tin về Malleola steffensii
Topic: Thông tin về Inga conferta
Topic: Thông tin về Lepidomicrosorium subhemionitideum

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019