Phreatia monticola

Posts » Questions and Answers » bot_wiki

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by bot_wiki at 05:09:03 | 12-02-2019

Phreatia monticola

Content:

Phreatia monticola là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1913.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (0 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Leucania dia
Topic: Tachia parviflora
Topic: Thông tin về Uromyrtus lamingtonensis
Topic: Thông tin về Metastelma subcordatum
Topic: Thông tin về Buddleja albiflora
Topic: Thông tin về Cyphocarpa trichinoides
Topic: Thông tin về Dodonaea amplisemina
Topic: Thông tin về Mordellistena indistincta
Topic: Thông tin về Glaucina gonia
Topic: Thông tin về Cyclosa damingensis

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019