Phương pháp kí hiệu

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 12:32:16 | 19-03-2017

Phương pháp kí hiệu

Content:

Phương pháp kí hiệu thường dùng để biểu hiện đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể như các điểm dân cư các trung tâm công nghiệp Các Mỏ khoáng sản tác hại cảm

Có 3 dạng chính kí hiệu hình học ký hiệu chữ và ký hiệu tượng hình
Phương pháp kí hiệu chỉ xác định được vị trí của đối tượng mà còn thể hiện số lượng cấu trúc chất lượng và động lực phát triển của đối tượng

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (2 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Nova Russas
Topic: Thông tin về Bazzania magna
Topic: Stanton Quận St. Croix Wisconsin
Topic: Thông tin về Platambus regulae
Topic: Thông tin về Cách mạng vô sản
Topic: Cynolebias constanciae
Topic: Thông tin về Philodromus marxi
Topic: Perusia subsordida
Topic: Thông tin về Aidia corymbosa
Topic: Ngày này năm xưa 11/6 ? 11 tháng 6 là ngày gì?

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019