Sinh học 8 - Con gì không có vú mà thuộc lớp động vật?

Posts » Questions and Answers » Khách

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by Khách at 21:54:27 | 26-11-2018

Sinh học 8 - Con gì không có vú mà thuộc lớp động vật?

Content:

Sinh học 8 - Con gì không có vú mà thuộc lớp động vật?

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (2 save)

Suggest friends:


Feedback

Feedback by : trungnhan at 06:31:01 | 02-12-2018

Cá sấu, vì chúng thở bằng phổi chứ không phải bằng mang.
Ngoài ra cúng còn là động vật có vú ,cá voi bơi không phải bằng vây mà chủ yếu bằng đuôi vì vậy hai loài này không phải là cá.

Feedback by : trungnhan at 13:21:01 | 27-11-2018

Cá voi

Posts same category
Topic: Thông tin về Scopula promutata
Topic: Thông tin về Racketeering
Topic: Thông tin về Camellia fascicularis
Topic: Thông tin về Taenitis revoluta
Topic: Thông tin về Anthurium fontellanum
Topic: Thông tin về Hedysarum scoparium
Topic: Thông tin về Gonçalo Duarte Amaral Sousa
Topic: Nội chiến Campuchia
Topic: Thông tin về 9298 Geake
Topic: Thông tin về Bumetopia fornicatoides

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019