Stephenson chế tạo thành công tàu hỏa hơi nước năm nào?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 15:43:37 | 15-06-2018

Stephenson chế tạo thành công tàu hỏa hơi nước năm nào?

Content:

Stephenson chế tạo thành công tàu hỏa hơi nước năm nào?

Đáp án: 1825.

Cha con nhà Stephenson, George (9 tháng 6 năm 1781 - 12 tháng 8 năm 1848) và Robert (16 tháng 10 năm 1803 - 12 tháng 10 năm 1859) là những kỹ sư người Anh, đã chế tạo và thử nghiệm thành công đầu máy xe lửa tự lực đầu tiên trên thế giới, chấm dứt thời đại đường sắt ngựa kéo.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (2 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Yassıtepe Çaldıran
Topic: Eutelia purpureonigra
Topic: Thông tin về Medinodexia exigua
Topic: Thông tin về Scytopetalum
Topic: Thông tin về Ceratopteris pteridoides
Topic: Thông tin về Croton carandaitensis
Topic: Thông tin về Akikaze (tàu khu trục Nhật)
Topic: Tanacetum abrotanoides
Topic: Thông tin về Chetogena fasciata
Topic: Thông tin về Karaköseli Delice

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019