Tank là gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 07:22:56 | 02-05-2017

Tank là gì?

Content:

Viết đầy đủ là Tanker (Tăng): là những tướng có chỉ số đỡ đòn cao, nhiều máu, giáp cao đứng ra chịu đòn trước các ad, sp, ap của tướng địch.
Tank thường là người mở màn những pha Combat, lao vào đội hình địch, bảo hộ đồng đội và tạo ra một lượng sát thương đáng kể cũng như khả năng truy sát Carry đối phương.
Những tướng hàng đầu cho vị trí này là Jax, Renekton, Shyvana, Rengar, Dr. Mundo, Shen, Nasus,…

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Mạch đếm
Topic: Công cụ thêm dấu Tiếng Việt Easyvn
Topic: Thông tin về Hyptis inodora
Topic: Erigeron caespitosus
Topic: Dalechampia convolvuloides
Topic: Thông tin về Giải Công dân thế giới
Topic: Thông tin về Tả Kỳ
Topic: Thông tin về Erannis mallearia
Topic: Thông tin về Behance
Topic: Thông tin về Ligonipes semitectus

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019