Trị số tương đối về hoạt độ nước (a w ) thấp nhất đối với sự sinh trưởng của vi sinh vật (theo A.D. Brown 1976)

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 17:49:48 | 12-03-2017

Trị số tương đối về hoạt độ nước (a w ) thấp nhất đối với sự sinh trưởng của vi sinh vật (theo A.D. Brown 1976)

Content:

Các vi sinh vật khác nhau có năng lực thích ứng khác nhau rất lớn đối với môi trường có hoạt độ nước thấp

Hoạt độ nước | Môi trường | Vi khuẩn, Nấm, Tảo
1,00 | Nước thuần khiết | Phần lớn VK Gram (-) không ưa mặn
0,95 | Bánh mỳ | Phần lớn trực khuẩn Gram (-) Basidiomycetes Fusarium Phần lớn Mucor,Rhizopus, Bacillus.
0,90 Đùi gia súc |Phần lớn cầu khuẩn, Nấm men có bào tử túi.
0,85 | Salami Ý | Staphylococcus
0,80 | Thực phẩm muối | Saccharomyces rouxii (trong muối), Penicillium
0,75 | Hồ muốiCá muối | Halobacterium, Aspergillus,Dunaliella , Actinospora
0,70 | Ngũ cốc, kẹo, quả khô | Aspergillus
0,60 | Sôcôla, mật ong, sữa bột | Saccharomyces rouxii (trong đường), Xeromyces bisporus
0,55 | ADN bị phá hủy

http://i.imgur.com/ONcvice.png

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (6 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Xylometazoline
Topic: Thông tin về Ononis atlantica
Topic: Thông tin về Chondrosum barbatum
Topic: Thông tin về Potamomusa midas
Topic: Thông tin về Toyota (thành phố)
Topic: Thông tin về Stenosomides synesia
Topic: Thông tin về Leucoloma subintegrum
Topic: Thông tin về Agrotera ignepicta
Topic: Thông tin về Lonicera albertii
Topic: Thông tin về Pyrgoniscus petiti

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019