Trợ từ là gì?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 11:54:37 | 26-11-2016

Trợ từ là gì?

Content:

Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật,sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.

Ví dụ:những, có, chính, đích, ngay,...

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (2 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Taxilejeunea mexicana
Topic: Thông tin về Chó hoang châu Phi
Topic: Tốc độ bay của muỗi khoảng là bao nhiêu?
Topic: Thông tin về Zinnia violacea
Topic: Thông tin về Serrodes campana
Topic: Thông tin về Thác Bạt Y Đà
Topic: Thông tin về Gnathochorisis crassula
Topic: Thông tin về Salmanbeyli Seyhan
Topic: Thông tin về Barbacenia spectabilis
Topic: Thông tin về Tetraonyx parviceps

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019