Trong kháng chiến chống Pháp ta mở chiến dịch nào tấn công địch ở đồng bằng Hà Nam Ninh?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 11:00:43 | 18-05-2017

Trong kháng chiến chống Pháp ta mở chiến dịch nào tấn công địch ở đồng bằng Hà Nam Ninh?

Content:

Trong kháng chiến chống Pháp ta mở chiến dịch nào tấn công địch ở đồng bằng Hà Nam Ninh?

Chiến dịch Hà Nam Ninh (còn gọi là chiến dịch Quang Trung) tiến hành từ 28-5 đến 20-6-1951, do Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ ...

Đáp án: Chiến dịch Quang Trung.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (14 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Rehsonia brachybotrys
Topic: Thông tin về Renae Lloyd
Topic: Thông tin về Isoetes echinospora
Topic: Thông tin về Grossera macrantha
Topic: Thông tin về La Besseyre-Saint-Mary
Topic: Thông tin về Maurocenia frangularia
Topic: Thông tin về Macrobrochis borneensis
Topic: Persea subcordata
Topic: Thông tin về Mật độ dân số
Topic: Thông tin về Isopedella cerina

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019