Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp chiến khu 11 nằm ở đâu?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 11:04:31 | 18-05-2017

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp chiến khu 11 nằm ở đâu?

Content:

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chiến khu 11 nằm ở đâu?

Đáp án: Hà Nội.

Hà Nội được tổ chức lại thành Chiến khu 11, còn gọi là Mặt trận Hà Nội. ... Ngày 5 tháng 3 năm 1979, theo sắc lệnh 28-LCT, Quân khu Thủ đô được thành lập ...

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (4 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Ctenolimnophila fuscoanalis
Topic: Thông tin về Nam Đồn Đài Trung
Topic: Thông tin về Dianthus fallens
Topic: Thông tin về Gymnoscelis polyodonta
Topic: Thông tin về Taxithelium parvulum
Topic: Thông tin về Australaena zimmermani
Topic: Thông tin về Elatostema multinervium
Topic: Thông tin về Cơ quan phát điện ở cá
Topic: Thông tin về Remigia subtilis
Topic: Key bản quyền Advanced SystemCare Pro 10.1.0.696 PRO

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019