Trùng Amit sinh sản vô tính bằng cách nào?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 13:59:13 | 13-04-2018

Trùng Amit sinh sản vô tính bằng cách nào?

Content:

Trùng Amit sinh sản vô tính bằng cách nào?

Thông tin: Amip (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp amibe /amib/),[ còn được viết là a-míp, cũng còn được gọi là trùng biến hình hoặc trùng chân giả là các dạng sự sống đơn bào có đặc trưng là hình dáng không theo quy luật nhất định.

Đáp án: Phân đôi.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (1 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Hulikunte Challakere
Topic: Thông tin về Geranium lilacinum
Topic: Lực bức xạ - Ấm lên toàn cầu
Topic: Thông tin về Allodape mea
Topic: Thông tin về Kvášňovice
Topic: Thông tin về Papilio alexanor
Topic: Thông tin về Bourisp
Topic: Thông tin về Adansonia grandidieri
Topic: Thông tin về Agapanthia verecunda
Topic: Thông tin về Viersen (huyện)

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019