Tứ bất tử của Thăng Long là những vị nào?

Posts » Questions and Answers » taisaolaithe

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by taisaolaithe at 18:58:23 | 23-02-2017

Tứ bất tử của Thăng Long là những vị nào?

Content:

Tứ bất tử của Thăng Long là những vị nào?

Đáp án: Chữ Đồng Tử, Liễu Hạnh, Tản Viên (Sơn Tinh), Thánh Gióng.

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng có hình giống vật dụng này?
Topic: Thông tin về Vaccinium duclouxii
Topic: Thông tin về Rhinoligia biocellata
Topic: 24 tháng 9 là ngày gì?
Topic: Thông tin về Calochilus neocaledonicus
Topic: Thông tin về Wesmaelius ogatai
Topic: Thông tin về Scutellaria araxensis
Topic: Thông tin về Bulbophyllum sarcoscapum
Topic: Dải Thiên Hà của chúng ta tên gì?
Topic: Thông tin về Eucera dalmatica

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019