Xác định công thức oxit của kim loại A?

Posts » Questions and Answers » trungnhan

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by trungnhan at 19:54:12 | 19-12-2015

Xác định công thức oxit của kim loại A?

Content:

Khử hoàn toàn 5,44 gam hỗn hợp oxit của kim loại A và CuO thành hỗn hợp 2 kim loại dùng vừa đủ 2,016 lít khí H2(đktc). Cho hỗn hợp 2 kim loại sinh ra vào dung dịch HCl dư, thoát ra 1,344 lít khí H2(đktc).
Xác định công thức oxit của kim loại A, biết tỉ lệ về số mol Cu và số mol A trong hỗn hợp 1 kim loại sinh ra là 1:6

Giải:

AxOy+yH2−−−>xA+yH2O
CuO+H2−−−>Cu+H2O
2A+2nHCl−−>2ACln+nH2
nH2=0,06
->nA=0,12/n
->nCu=0,02/n
Theo ĐLBTKL
m kim loại = mA+mCu=(0,12A+1,28)/n=5,44+mH2-mH2O=4
->A=56, n =2
->mFe=3,36
mO=1,44
->công thức oxit là Fe2O3

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Thanh Thủy Đài Trung
Topic: Thông tin về Loxostege mojavealis
Topic: Thông tin về Kőszegdoroszló
Topic: Thông tin về Ardisia khasiana
Topic: Thông tin về Xã Clara Quận Nelson Bắc Dakota
Topic: Thông tin về Laphria huron
Topic: Thông tin về Pseudoluperus lecontii
Topic: Thông tin về Nyssicus contaminatus
Topic: Thông tin về Croton chauvetiae
Topic: Anastrophyllum schismoides

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019