bài tập vật lí 10 phần nhiệt chương chất khí

Posts » Questions and Answers » Guest

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by Guest at 20:57:46 | 05-02-2018

bài tập vật lí 10 phần nhiệt chương chất khí

Content:

cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B có thể tích không đổi tích không đổi như hình vẽ. nhận xét nào sau đây sai: A hai đường biểu diễn đều cắt trục hoành tại điểm -2730c B khi 0oc áp xuất của khối khí A luôn lớn hơn áp xuất khối khí B ,C áp xuất của khối khí A luôn lớn hơn áp xuất của khối khí B ở mọi nhiệt độ ,D khi tăng nhiệt độ , áp xuất của khối khí B tăng nhanh hơn áp xuất khối khí A

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (4 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Carex salisiana
Topic: Octomeria wilsoniana
Topic: Thông tin về Monocesta opacipennis
Topic: Thông tin về Urtica fissa
Topic: Thông tin về 2380 Heilongjiang
Topic: Thông tin về Mincheri Lingsugur
Topic: Thông tin về Todea arborea
Topic: Thông tin về Xã Egelston Quận Muskegon Michigan
Topic: Thông tin về Phlogophora rostrifera
Topic: Thông tin về Baccharis grandiflora

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019