Xuất xứ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè?

Bài viết của taisaolaithe từ Vietdap.com (PC)

Tên một con rạch (hoặc sông) đổ ra sông Sài Gòn, bắt nguồn từ rạch Nhiêu Lộc. Cả 2 đoạn rạch này gọi chung là rạch Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thường gọi nhầm là kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Nguồn : vietdap.com

Cảm ơn bạn đã tải dữ liệu!

Ghé thăm cộng đồng hỏi đáp trực tuyến của chúng ngay tại: http://vietdap.com