ông dồ - tác jả: vũ dình lin

Posts » Questions and Answers » chat_teen

Chúc bạn ngày tốt lành!

Long Van System
Posted by chat_teen at 15:14:35 | 12-01-2017

ông dồ - tác jả: vũ dình lin

Content:

ông dồ
tác jả: vũ dình lin
mỗi năm ho dào nở
lại thấy ông dồ jà
bày mực tàu, jấy dỏ
bên fố dông người wạ

bao nhiu người thuê viết
tấm tắc ngợi chen tài
ho tay thảo những nét
như fượng múa, rồng baỵ

nhưng mỗi năm, mỗi vắng
người thuê viết nay dâủ
jấy dỏ buồn co thắm
mực dọng trong ngin sầụ

ông dồ vẫn ngồi dấy
wa dường co ai hay
lá vàng rui trên jấy
ngoài trui mưa bụi baỵ

năm nay dào lại nở
co thấy ông dồ xưa
những người môn năm cũ
hồn ở dâu bi h?

Source : vietdap.com

Please specify the source if the article is republished.

Save article about PC (3 save)

Suggest friends:


Feedback

No answer found!

Posts same category
Topic: Thông tin về Leurville
Topic: Rockland Quận La Crosse Wisconsin
Topic: Thông tin về Karbasan Karahallı
Topic: Bulbophyllum exaltatum
Topic: Cắt cổ nâu đỏ
Topic: Thông tin về Cyathea crenulata
Topic: Thông tin về Allium montelburzense
Topic: Thông tin về Holotelson tuberculatus
Topic: Thông tin về Hitlasara Yellapur
Topic: Thông tin về Cutler Wisconsin

After 7 days, the replies will delete themselves to clear the server.

Copyright protection by DMCA

Lên đầu trang

Copyright belongs to vietdap.com Copyright (C) 2015 - 2019